PIMCO: Waarom een dynamische, flexibele aanpak succes kan hebben in een onzekere wereld

Pimco

Een dynamische multi-assetstrategie kan ontegenzeggelijk van waarde zijn in het huidige marktklimaat.

Statische assetallocatiebenaderingen kunnen het moeilijk hebben in perioden van grote onzekerheid en hoge volatiliteit. In de tweede helft van 2022 moeten beleggers rekening houden met het conflict in Oekraïne, stijgende rentes en inflatie en aanhoudende problemen in toeleveringsketens. De druk op grondstoffenprijzen en onduidelijke groeivooruitzichten voor de wereldeconomie zorgen voor een toekomstig onduidelijk monetair beleid. De centrale banken zullen heen en weer geslingerd worden tussen het ondersteunen van de groei en het onder controle houden van de inflatie.

Met name de stijgende inflatie en rentes hebben geleid tot aanzienlijke volatiliteit op de obligatiemarkten. Ook de aandelenmarkten staan onder druk; rentegevoelige sectoren zoals technologie hebben grote dalingen laten zien. ‘Dat zowel de aandelen- als obligatiekoersen dalen, stelt multi-asset beleggers voor diversificatie-uitdagingen,’ legt John Mullins uit. Hij is als productstrateeg verantwoordelijk voor PIMCO’s assetallocatie en de inflatiegerelateerde strategieën. ‘Dit is in lijn met historische trends die laten zien dat als inflatiecijfers oplopen de correlatie tussen aandelen en obligaties positiever kan worden.’

Mullins vervolgt: ‘De dynamiek tussen groei en inflatie zal bepalen hoe de rest van het jaar zal verlopen. Zal de inflatie dalen? En zo ja, trappen de centrale banken op tijd op de rem om een recessie te voorkomen? Terwijl wij in de Verenigde Staten voor de komende twee jaar een verhoogd recessierisico zien, is in Europa, waar de inflatie hardnekkiger zal zijn, dat risico groter door stijgende energie- en voedselprijzen en lagere groei ten opzichte van de Verenigde Staten. Die divergentie is belangrijk.’

Een defensieve portefeuille

Op basis van deze visie - afgeleid van de brede macro-economische vooruitzichten van PIMCO - wordt het PIMCO GIS Dynamic Multi Asset Fund momenteel beheerd op een traditionele laatcyclische manier. In de portefeuille houdt het team het aandelenrisico laag, terwijl bij vastrentende waarden de duration is verhoogd doordat hogere rentes meer bescherming kunnen bieden tegen een vertragend groeiklimaat.

Binnen de verschillende beleggingscategorieën ligt de nadruk op kwaliteit: bedrijven met een gestage kasstroom, winstgevendheid en omzet, die perioden van economische onzekerheid waarschijnlijk kunnen doorstaan. Om in te spelen op hogere inflatie en om de portefeuille verder te diversifiëren, is blootstelling opgebouwd aan valuta's van opkomende markten, die kunnen profiteren van hoge rendementen, aantrekkelijke waarderingen en in veel gevallen exposure aan stijgende grondstoffenprijzen.

Dankzij de brede gereedschapskist, gekoppeld aan een flexibele en dynamische benadering, kan het GIS Dynamic Multi Asset Fund profiteren van kansen wereldwijd, zonder teveel gericht te zijn op specifieke één regio of asset class. De beleggingsfilosofie van winnen (dat wil zeggen kapitaalgroei) door niet te verliezen (beperking van het risico) heeft zijn vruchten afgeworpen tijdens de turbulente Covid-jaren. ‘De flexibele, dynamische assetallocatie die we toepassen, betekent ongebonden zijn aan een benchmark of een statische allocatie over beleggingen,’ zo legt Mullins uit. ‘De vermogensgroei die het fonds sinds de start in 2016 heeft opgeleverd, is minder afhankelijk van traditionele marktblootstellingen en zorgt voor een gedifferentieerder rendement.’

Dynamisch en flexibel

Om een voorbeeld te geven van de dynamiek en flexibiliteit: de aandelenexposure van het GIS Dynamic Multi Asset Fund schommelde dit jaar tussen 10% en 35%. De aandelenmarkt wordt niet blind gevolgd: binnen de gedifferentieerde selectie van aandelen zijn er gediversifieerde posities in onder meer de halfgeleidersector en hernieuwbare energie; terwijl de duration in vastrentende waarden tussen een en vier jaar schommelde.

Nu de Amerikaanse tienjaarsrente de drempel van 3% heeft overschreden, wordt er meer belegd in kernrentes, maar de renteblootstelling van het fonds is nog ver verwijderd van het maximum. ‘Wij zijn niet getrouwd met een activaklasse. We wijken af van de gebaande paden en openen de gereedschapskist wanneer dat nodig is’, besluit Mullins.