Carmignac: De terugkeer van inflatie markeert de nieuwe wereldorde

Carmignac: De terugkeer van inflatie markeert de nieuwe wereldorde

De terugkeer van inflatie markeert de nieuwe wereldorde en zal een blijvend effect hebben op investeringskeuzes. ‘We moeten onze deflatoire mindset verruilen voor een die beter past bij het nieuwe landschap dat zich aan het vormen is’, zegt Frédéric Leroux, hoofd van het Cross Asset-team bij Carmignac.

Dezelfde structurele trends die in de afgelopen vier decennia desinflatie hebben gevoed, lijken nu de inflatie aan te zwengelen. Leroux doelt op het feit dat de wereldwijde beroepsbevolking minder hard groeit als voorheen, het volume van de wereldhandel al vijftien jaar stabiel is en de prijzen bij online winkels sinds de coronacrisis stijgen, wat het einde kan betekenen van de deflatoire druk door e-commerce.

‘Daardoor kan inflatie hardnekkiger van aard zijn dan gedacht. Knelpunten in verscheidene productieketens en de oorlog in de Oekraïne hebben afhankelijkheden in energie, defensie en productie aan het licht gebracht, die worden aangepakt met herindustrialisatie in ontwikkelde landen. Ook het verlangen naar meer ethiek in de economie verhoogt de kans dat de inflatoire trend van lange duur kan zijn. In de VS stijgen de lonen voor het eerst sinds tientallen jaren en versterken het potentieel langdurige karakter van de inflatie,’ licht Leroux toe.

Leroux houdt dan eerder rekening met een langere periode van hardnekkige inflatie dan een terugkeer naar gematigde inflatie. De moeizame pogingen van centrale banken om inflatie te beteugelen zijn in dat opzicht illustratief, vindt hij. Eerder lukte het centrale banken ook niet om inflatie te creëren. ‘Het geeft aan hoe krachtig deze structurele trends zijn, die een inversie laten zien. Centrale banken en politici moeten de inflatie niet uit de hand laten lopen, maar ze moeten er ook niet al te hard tegen vechten, want dat kan de economie vernietigen.’

Hij vervolgt: ‘Ik ben bang dat Europa nog niet klaar is voor die mindset. De waarderingen van inflatiegerelateerde producten duiden erop dat de inflatie de komende 18 maanden in Europa zal terugzakken naar 2 tot 2,5%, maar het kan goed langer duren. Vasthouden aan het beleid van desinflatie resulteert waarschijnlijk in een diepe recessie.’

Fabrieken terug op Europese bodem
Hij verwacht dat Europa extra inflatie gaat creëren als Europese landen productiefaciliteiten gaan repatriëren om hun afhankelijkheid van energie, industrie en defensie te verminderen. ‘Dat zou inhouden dat fabrieken terug op Europese bodem worden gebracht en verdwenen industrieën in ere worden hersteld. Frankrijk is een prima kandidaat voor reshoring. Dankzij zijn kerncentrales heeft het land een groot concurrentievoordeel’, aldus Leroux.

De terugkeer van de conjunctuurcyclus als gevolg van inflatie zal actieve beleggers in de kaart spelen, verwacht Leroux. Actief beleggen is onder andere gestoeld op het snel identificeren van inflexiepunten in de conjunctuurcyclus. ‘De terugkeer van de conjunctuurcyclus als gevolg van inflatie is een belangrijk thema voor beleggers. Een regelmatige, symmetrische cyclus leidt tot afwisselende perioden van outperformance tussen aandelen en obligaties, tussen waarde-aandelen en cyclische aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties en de dollar en goud. Als je de kracht kent van deze structurele inflatoire krachten – ik heb ze als beleggingsstrateeg lang bestudeerd – dan weet je hoe de wind zal gaan waaien.’

Inflatie wordt niet voor niets de verborgen bedreiging voor beleggingsportefeuilles genoemd. Drie procent inflatie kan in tien jaar tijd de waarde van een vermogen met bijna een kwart doen dalen. Hoe te beleggen als de inflatie hoog en aanhoudend is?

De Grote Inflatie
Leroux ziet de Grote Inflatie, de bepalende macro-economische periode tussen 1965 tot 1982 die economen ertoe bracht het beleid van centrale banken te heroverwegen, als blauwdruk voor de komende tijd. ‘Tussen 1965 tot 1982 was er een duidelijke inverse correlatie zichtbaar tussen inflatie en de aandelenmarkt. Met die periode in het achterhoofd kun je als belegger anticiperen door cyclische aandelen te verruilen voor groeiaandelen, te kiezen voor de juiste duration en door in grondstoffen en goud te beleggen.’