Vitis Life: beleggingsverzekering vennootschappen is unieke troef

Vitis Life heeft een Belgisch bijkantoor, en dat onderscheidt de Luxemburgse levensverzekeraar van haar concurrenten. De klanten kunnen kiezen of ze opteren voor een Belgisch of Luxemburgs contract.

Dat zegt Filip Potteau (foto), die de Belgische Branch leidt, in een exclusief gesprek met Investment Officer. ‘We vinden het belangrijk dat we onze cliënten en hun adviseurs die keuze laten. En het mooie is dat beide contracten genieten van het wetgevend kader van de Luxemburgse controle-autoriteit, het “Commissariat aux Assurances”, ook het Belgisch contract. Dat laat ons bijvoorbeeld toe om gepersonaliseerde fondsen op maat, ook wel toegewezen fondsen of fonds dédiés genaamd, aan te bieden.  

Oplossing voor vennootschappen

Uniek bij Vitis Life is dat ze een beleggingsverzekering hebben ontwikkeld voor vennootschappen. Potteau: ‘We zijn inderdaad de enige Luxemburgse verzekeraar die een beleggingsverzekering kan aanbieden voor Belgische vennootschappen via haar Belgische bijkantoor. 
Belgische verzekeraars bieden in België een Tak 26 kapitalisatiecontract aan met een vaste rente. Het contract van Vitis Life is daarentegen belegd in interne en/of externe beleggingsfondsen. Er is geen premietaks van 4,4 procent op de premie verschuldigd. Dat is te danken aan een ruling uit 2018. De meerwaarden zijn belastbaar in de vennootschapsbelasting op het einde van het contract of bij afkoop en de minderwaarden zijn fiscaal aftrekbaar. Juridisch gezien houdt de vennootschap geen aandeel aan, maar beschikt ze over een vorderingsrecht op de verzekeraar, wat haar toelaat een eventueel verlaagd belastingtarief van 20 procent in de vennootschapsbelasting te behouden.’  

Keuze in beleggingsfondsen

Zowel voor de vennootschappen die een beleggingsverzekering als voor de natuurlijke personen die een levensverzekering onderschrijven, bedraagt het minimum instapbedrag 50.000 euro. Dat wordt belegd in ‘clean’ of institutionele aandelenklassen zonder retrocessies. Er kan worden belegd in zowat twintig fondsen. ‘Gemiddeld bedraagt het ingelegde bedrag bij ons 680.000 euro,’ zegt Potteau. ‘Voor een fonds op maat of fonds dédié bedraagt het minimale instapbedrag 250.000 euro. De keuze bestaat uit 24 private banken of vermogensbeheerders waarmee wij overeenkomsten hebben afgesloten. We denken dan bv. aan de BIL, Degroof Petercam Asset Management, Banque de Luxembourg, maar ook kleinere spelers zoals bvb. La Financière de l’Echiquier.’

Veiligheid tijdens de crisis

Potteau benadrukt dat veel klanten zich tijdens deze coronacrisis zorgen maken over hun financiële tegoeden. ‘Vele van onze klanten zijn ondernemers en begrijpen hoe de markten werken. Ze maken zich zorgen over een eventuele financiële crisis die kan uitmonden in een bankencrisis, met alle gevolgen van dien. 

Uit een recente studie van NN IP blijkt dat 83 procent van de Belgen gelooft dat er een nieuwe financiële crisis aankomt, maar weinigen maken zich er zorgen over. Vanuit family offices en fiscale advocaten, die vermogende cliënten begeleiden, hebben we de afgelopen weken en maanden wel talrijke vragen gekregen. Cliënten zijn in deze tijden eerder op zoek naar veiligheid dan naar een hoog rendement.

Het interessante aan de specifieke Luxemburgse regelgeving die op verzekeraars van toepassing is, is dat de gelden worden bewaard op een gesegregeerde rekening bij een depositobank naar keuze. Dit staat onder toezicht van de Luxemburgse controle-autoriteit, het “Commissariat aux Assurances”. Er is een superprivilege waarbij bij faillissement van de verzekeraar, het geld op de eerste plaats de klant toekomt, en niet de fiscus of een ander overheidsorgaan. Het geheel van verschillende Luxemburgse maatregelen maakt dat dit een uniek veiligheidsmechanisme is dat je enkel in Luxemburg terugvindt en voor vele van onze klanten een doorslaggevend argument is.’

Over Vitis Life

De Groep werd opgericht in 1995 door KBC, en maakte daarna deel uit van de KBL Groep. Sinds 2015 maakt ze deel uit van de Franse ‘mutuelle’ Monceau Assurances. Vitis Life is vooral actief op de Belgische markt, en heeft in totaal 2,3 miljard euro activa onder beheer, ongeveer de helft daarvan in België. 92,5 procent van de belegde middelen zijn ‘fonds dédiés’ of toegewezen fondsen.