Investment Officer partner podcast

Aegon AM: Impact via de Nederlandse huizenmarkt

Het is niet het eerste waar u aan denkt bij impact of duurzaam beleggen, maar het beperken van de klimaatvoetprint gaat misschien wel het beste via de Nederlandse hypotheekmarkt. Dat stelt Stijn Stortelder (portfoliomanager mortgages Aegon AM) in gesprek met Marije Groen in deze podcast in de serie van ESG tot impact. Maar is impact de enige reden om in Nederlands vastgoed te beleggen? Luister de podcast!

Uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. De inhoud van dit document mag niet worden verspreid onder of worden gebruikt door particuliere klanten.

Het voornaamste risico van dit product is het verlies van kapitaal. De beleggingen die aan deze specifieke strategie ten grondslag liggen, zijn illiquide en beleggers dienen zich terdege rekenschap te geven van de gevolgen van het beleggen in illiquide activa. Andere risico’s zullen aanwezig zijn. De materialiteit van deze risico’s zal in aanmerking worden genomen in het mandaat dat door een overeenkomst inzake beleggingsbeheer zal worden geregeld.  

Alle beleggingen houden risico’s in en kunnen hun waarde verliezen. Verantwoord beleggen is kwalitatief en subjectief van aarden er is geen garantie dat de criteria of het oordeel van een bedrijf van Aegon Investment Management B.V. de overtuigingen of waarden van een bepaalde belegger weerspiegelen. Normen voor verantwoord beleggen verschillen per regio. Er is geen garantie dat de toegepaste strategie en technieken voor verantwoord beleggen succesvol zullen zijn.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Resultaten, met inbegrip van de betaling van inkomsten, zijn niet gegarandeerd.

Meningen en andersoortige subjectieve uitingen vertegenwoordigen onze kennis van de huidige en historische markten en worden gebruikt om de vermogensbeheermogelijkheden van Aegon Investment Management B.V. te promoten: het is geen beleggingsaanbeveling, onderzoek of advies. De gebruikte bronnen worden door Aegon Investment Management B.V. op het moment van schrijven betrouwbaar geacht. Merk op dat deze promotie niet is opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoeken niet onderworpen is aan een handelsverbod door Aegon Investment Management B.V. of haar medewerkers voorafgaand aan de publicatie.

“Gegevens die afkomstig zijn van een derde partij (“”Gegevens van derden”“) zijn eigendom van die derde partij en/of andere leveranciers (de “”Data-eigenaar”“) en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens van derden: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch de Data-eigenaar, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden aan, of van wie Aegon Investment Management B.V. de Gegevens van derden gebruikt, is aansprakelijk voor enig verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Gegevens van derden.

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management (een handelsnaam van Aegon Investment Management B.V.), tenzij het anders vermeld staat. Het document is accuraat op het moment van schrijven, maar kan achteraf zonder kennisgeving worden gewijzigd.”

Aegon Investment Management B.V. (KVK-nummer 27075825) staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als een vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar fondsbeheervergunning is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd tot het verlenen van discretionair vermogensbeheer, beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders.

Het fonds waarop deze marketing betrekking heeft, is een in Nederland gevestigd alternatief beleggingsfonds. Het fonds mag alleen aan professionele beleggers worden aangeboden. Aegon Investment Management B.V. (KVK-nummer 27075825) is de beheerder van het alternatief beleggingsfonds.

 

“Houd er rekening mee dat niet alle compartimenten en aandelenklassen in elke jurisdictie beschikbaar zijn. Deze inhoud is marketing en vormt geen aanbod of verzoek om het/de vermelde fonds(en) te kopen. Er is geen promotie of aanbod bedoeld anders dan daar waar het (de) fonds(en) voor distributie is (zijn) toegestaan. 

Ga naar https://www.aegonam.com/en/contact/ voor een Engelstalige samenvatting van beleggersrechten en meer informatie over toegang tot collectieve verhaalmechanismen.”