Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Nostalgie naar jaren ’90, maar nu andere omstandigheden

Schroders : Nostalgie des années 1990, mais situation différente aujourd'hui

“Hoewel ik nostalgisch ben over de jaren negentig, zijn de omstandigheden vandaag anders en menen we niet dat aandelen duur zijn.”, aldus Johanna Kyrklund, CIO van Schroders, in haar jongste commentaar op de financiële markten:

De aandelenmarkten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar nieuwe hoogtepunten bereikt mede dankzij de rally in de afgelopen maanden van enkele van de grootste groeibedrijven. Het is begrijpelijk dat er nu enige bezorgdheid onder beleggers is ontstaan over de toekomstige richting van de markten. Als we echter naar de waarderingen onder de oppervlakte kijken, zien we dat de aandelenwaarderingen wereldwijd nog steeds behoorlijk aantrekkelijk zijn. Exclusief de grootste technologieaandelen handelt de S&P500 rond 19x de verwachte winst voor 2024, wat in lijn is met de recente geschiedenis. Aandelen op markten buiten de VS worden verhandeld tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de VS en onder 15-jaars medianen op de meeste maatstaven. 

Hoewel de ‘Magnificent Seven’ als groep zeker niet goedkoop is, hebben zelfs deze aandelen bedrijfswinsten gerealiseerd die hun waarderingen ondersteunen. Schroders blijft neutraal voor deze megacapaandelen, omdat de katalysatoren ontbreken om onderwogen te gaan. Schroders breidt ook zijn aandelenblootstelling buiten de VS uit. Schroders is al enige tijd belegd in Japanse aandelen vanwege het stimulerende monetaire beleid van de Bank of Japan en de voortdurende culturele verschuiving in de richting van betere kapitaalallocatie en aandeelhoudersrendement.

Volgens Schroders verbeteren de marktprestaties in de breedte: 44% van de aandelen doet het nu beter dan de MSCI World All Countries, vergeleken met 34% in 2023. Naarmate het jaar vordert, kan het klimaat wel lastiger worden als de centrale banken er niet in slagen hun inflatiedoelstellingen te halen, maar voorlopig blijft Schroders positief over aandelen. Wat obligaties betreft, hebben de aanhoudend veerkrachtige Amerikaanse cijfers geleid tot een herwaardering van de renteverwachtingen in de Amerikaanse obligatiemarkt, die nu meer in lijn ligt met Schroders’ visie op een zachte landing. De waarderingen zijn weliswaar verbeterd, maar men omdat nog altijd geen recessie in de VS verwacht, handhaaft Schroders zijn neutrale positie ten aanzien van obligaties.

Activa-allocatie – de visie van Schroders

  • Aandelen – positief. Hoewel we een zachte landing bleven verwachten, begonnen we het eerste kwartaal neutraal op aandelen omdat we menen dat de markten al rekening hielden met een zachte landing. Naarmate het kwartaal vorderde, zorgden de aanhoudende opwaartse verrassingen van de Amerikaanse groei zonder inflatiepieken ervoor dat de aandelenkoersen verder konden stijgen. Dit sentiment hield aan tot het einde van het kwartaal, waarbij onze voorkeur uitging naar een breed gespreide mix van wereldwijde aandelen.
  • Staatsobligaties – neutraal. We handhaafden onze neutrale positie gedurende het kwartaal. De verwachtingen over de timing van de renteverlagingen zijn nu realistischer dan aan het begin van het jaar. Vooral in het geval van Amerikaanse obligaties zijn de waarderingen niet goedkoop genoeg om de negatieve carry te compenseren.
  • Bedrijfsobligaties – neutraal. We bleven neutraal gedurende het kwartaal, waarin we een verkrapping van de spreads zagen, waardoor de waarderingen extreem uitgerekt leken. Vooral in de VS betekent de afvlakking van de curve dat Amerikaanse investment grade obligaties nu weinig waarde bieden ten opzichte van cash. Een ondersteunende vraag- en aanboddynamiek in combinatie met sterke fundamentals compenseert echter in grote lijnen de hoge waarderingen, waardoor wij neutraal blijven.
  • Grondstoffen – neutraal. We handhaafden een neutrale visie gedurende het kwartaal vanwege de sterke dynamiek aan de aanbodzijde en de gematigde groeiniveaus. Wel hebben we onze vooruitzichten voor goud aan het begin van het kwartaal verhoogd naar positief, omdat we anticiperen op een normalisering van de reële rente wanneer de centrale banken hun rentevoeten beginnen te verlagen. Onze positieve visie wordt verder ondersteund door de aanhoudend sterke vraag van Aziatische centrale banken en huishoudens, die de verkoop uit andere regio’s meer dan compenseert.

Lees ook : CIO Lens Q2 2024, door Johanna Kyrklund.