Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Bang om te beleggen als de aandelenmarkt historisch hoog staat?

Schroders: Bang om te beleggen als de aandelenmarkt historisch hoog staat?

De Amerikaanse aandelenmarkt bereikte medio december een nieuw historisch hoogtepunt en is sindsdien alleen maar verder gestegen. Eind januari stond de markt alweer bijna 3% boven de vorige piek. Dit heeft veel beleggers nerveus gemaakt over een mogelijke daling, stelt Duncan Lamont, Head of Strategic Research bij Schroders

In 2023 hebben veel beleggers ook meer van hun beleggingen naar cash omgezet vanwege de hoge rentes. De gedachte om dat aan de zijlijn geparkeerde geld nu te beleggen terwijl de aandelenmarkt op een historisch hoogtepunt staat, voelt ongemakkelijk. Maar is dat terecht? Op basis van Lamont’s analyse van de aandelenmarktrendementen sinds 1926 is het antwoord ondubbelzinnig: nee.

De markt staat eigenlijk vaker op een recordstand dan je zou denken. In 354 van de 1.176 maanden sinds januari 1926 bereikte de markt een recordhoogte, dat is 30% van de tijd. En gemiddeld waren de rendementen over 12 maanden na het bereiken van een hoogtepunt beter dan op andere momenten: 10,3%, gecorrigeerd voor inflatie, vergeleken met 8,6% toen de markt niet op een hoogtepunt stond. De rendementen op een horizon van twee of drie jaar waren gemiddeld ook iets beter. 

Verschillen worden groter in de loop van de tijd

Een belegging van USD 100 in de Amerikaanse aandelenmarkt in januari 1926 zou, gecorrigeerd voor inflatie, USD 85.008 waard zijn aan het einde van 2023. Dat komt overeen met een groei van 7,1% per jaar[1]

Daarentegen zou een strategie die uit de markt stapte en de daaropvolgende maand in cash belegde telkens wanneer de markt een historisch hoogtepunt bereikte (en er weer in stapte wanneer dat niet het geval was) slechts USD 8.790 waard zijn. Dit is maar liefst 90% lager! Het rendement op deze portefeuille zou 4,7% zijn geweest, gecorrigeerd voor inflatie. Over een lange tijdshorizon kunnen de rendementsverschillen behoorlijk oplopen. 

Deze analyse bestrijkt een tijdshorizon van bijna 100 jaar, langer dan de meeste mensen plannen. Maar zelfs over een kortere horizon zouden beleggers veel potentiële rijkdom hebben misgelopen als ze schrik hadden op het moment dat de markt hoog stond.

Maak je niet druk over absolute hoogtepunten

Het is normaal om nerveus te zijn over beleggen wanneer de aandelenmarkt op een hoogtepunt staat, maar de geschiedenis leert dat toegeven aan die angst nadelig uitpakt voor het belegd vermogen. Er kunnen heel veel geldige redenen zijn voor een afkeer van beleggen in aandelen. Maar dat de markt op een historisch hoogtepunt staat, zou daar niet bij mogen horen.

Lees ook Scared of investing when the stock market is at an all-time high? You shouldn’t be, door Duncan Lamont, Head of Strategic Research bij Schroders.

 

[1] De jaarlijkse reële groei van 7,1% is berekend als een samengesteld jaarlijks groeipercentage (compound annual growth rate of CAGR) en is niet een eenvoudig gemiddelde van alle perioden. Bij het nemen van een eenvoudig gemiddelde van alle perioden kunnen er enkele jaren zijn met positieve groei en enkele met negatieve groei (d.w.z. de groei varieert van jaar tot jaar). Met een samengesteld jaarlijks groeipercentage wordt berekend welk constant groeipercentage elk jaar plaatsgevonden zou moeten hebben.