BLI - Banque de Luxembourg Investments is de fondsbeheersmaatschappij van Banque de Luxembourg. Door de jaren heen heeft BLI naam gemaakt op het vlak van vermogensbeheer, met name betreffende internationale assetallocatie op basis van drie activaklassen: aandelen, obligaties en gemengde strategieën. BLI ontwikkelt beleggingsoplossingen die blijk geven van gezond verstand: actief beheer, geduld, kwaliteit, risicobewustzijn, aandacht voor ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). BLI beheert meer dan 35 beleggingsfondsen met een totaal beheerd vermogen van 13,14 miljard euro per 30/04/2024.

Website

Videos

Fencing as a symbol