Industrie

Lombard Odier: ‘We volgen de industrialisering in de sector niet’

Lombard Odier bedient vanuit Brussel haar vermogende Belgische cliënten, die overwegend een ondernemersprofiel hebben. De private bank volgt niet het model van industrialisering dat in de private bankingsector in België opmars maakt. Profielfondsen zijn geen eindpunt, maar een begin.

Dat zegt Yves Dumon (foto), het hoofd van het Belgische bijkantoor, in een exclusief interview met Investment Officer. Hij is verantwoordelijk voor het Belgische bijkantoor en kan terugblikken op een lange ervaring in de sector, ook in het buitenland. ‘Lombard Odier is een partnership dat al 224 jaar oud is. We beheren rond de 300 miljard Zwitserse frank op groepsniveau en hebben 2500 medewerkers.

We zitten nu aan de zevende generatie, wat in het Belgische landschap vrij uniek is. De zeven managing partners hebben het bedrijf in handen. Daarnaast telt de bank een aantal capital partners waaronder Patrick Dequae, grondlegger van het Belgische bijkantoor. En belangrijk, zij hebben ook regelmatig contact met de klanten. Iedereen is bankier bij ons, en voelt dus de kansen en uitdagingen goed aan. We zijn ondernemers voor ondernemers. Dankzij deze set-up kunnen we ook volstrekt onafhankelijk werken. Dat voel je aan het DNA van dit bedrijf, met korte lijnen. We kunnen ook kort op de bal spelen.’

Belgisch cliënteel

Dumon kan dankzij zijn ervaring in Londen ook inzicht bieden in de specifieke kenmerken van Belgische cliënten. ‘Bij ons zijn de Belgische cliënten allemaal een onshore gegeven. We hebben veel ondernemers onder onze cliënten, maar je kan uiteraard niet één specifiek cliëntenprofiel opmaken. Wel opvallend is dat onze cliënten kort op de bal durven te spelen en kansen zien waar de massa eerder risico’s ziet. Ze zijn ook erg bezig met fintech en duurzaamheid. Ze willen individueel worden benaderd en beheerd.

Ik zie toch op de Belgische markt een tendens van industrialisering. Veel private banken in België nemen dat model aan. Ook wij bieden (profiel)fondsen aan, maar dat is voor ons geen eindpunt, eerder een uitgangspunt. Dat wil niet zeggen dat we enkel in individuele lijnen beleggen, maar dat we steeds uitgaan van wat de klant wil. De facto de klant in profielfondsen laten beleggen is geen onderdeel van onze filosofie. Ze zijn het begin van het verhaal, niet het einde ervan.’

Blik op Londen

Een voordeel van werken op de Belgische markt is volgens Dumon dat deze markt in tegenstelling tot Londen niet kannibaliseert. ‘In België en vooral in Vlaanderen wordt er veel vermogen gecreëerd. Veel ondernemers hebben hun bedrijf verkocht met een mooie winst. Die cashbedragen investeren wij op de markt.

In Londen is het zo dat je dan als private bank een deel van die markt afpakt van een andere speler. Dat heb je in België niet. Ook wordt er in het VK eerder gekeken naar enkel aandelen en een stuk obligaties, terwijl wij in België in meer activaklassen investeren, en ook in private equity.

Duurzaamheid

Dumon stelt dat zijn cliënten veel belang hechten aan duurzaamheidscriteria. ‘Het is voor hen meer dan een slogan, ze willen er ook naar leven. Wij beleggen niet enkel in bedrijven die als duurzaam kunnen worden bestempeld, maar ook in degene die in de toekomst de winnaars zullen zijn. We hebben een team van 230 mensen in Genève dat zich bezighoudt met portefeuillebeheer en daar zitten ook duurzaamheidsspecialisten bij. Voor ons komt het erop aan om met duurzaamheid ook een financiële meerwaarde te creëren.’

Regelgeving

Dumon geeft tot slot nog enkele bedenkingen over de steeds toenemende en strenger wordende regelgeving waarmee asset managers en private bankers worden geconfronteerd. Het lijstje is lang: MiFiD II, DAC6, GDPR, enz. ‘Ik bekijk dit positief en genuanceerd. Wij gebruiken die regelgeving om onze cliënt nog beter te leren kennen en te begrijpen. We buigen dit dus in ons voordeel om. We hebben ook het geluk dat ons G2 platform, wat we in-house hebben ontwikkeld, erg performant is en dat we hiermee proactief wijzigingen in de regelgeving kunnen toepassen op onze klantenprofielen.’