Bernard Busschaert: ‘De goudmijnen kunnen in 2020 heel sterk stijgen’

Bernard Busschaert heeft als beursmakelaar een lange ervaring van meer dan 40 jaar op de markten. Hij richtte enkele fondsen op voor Placeuro Groep, dat eigendom is van Dôm Finance Groupe Burrus France, en fungeert vandaag als consultant en mentor voor enkele van hun fondsen. Een exclusief gesprek met een beursveteraan die vanuit Knokke de waanzin op de financiële markten gadeslaat.

Busschaert: ‘Het grote voordeel dat ik heb, is dat ik van niemand afhankelijk ben. Ik kijk gewoon op een onbevangen manier naar wat de markten mij vertellen. De beurzen stijgen nu al tien jaar, vooral dankzij het beleid van de centrale banken. Maar alles wat je ziet, klopt niet. Opmerkelijk is dat economen hun kar volledig gekeerd hebben vanaf juli. Veel heeft te maken met wat er gebeurde op de repo-markt halverwege september. Er zijn sterke geruchten dat de markt verstoord werd door een grote bank die in de problemen zat. Dat doet me vermoeden dat de situatie op de markten op dit moment schone schijn is.’

China

Busschaert waarschuwt ook voor de situatie in China. ‘Wat je over China leest, is geen handelsoorlog, maar een machtsoorlog tussen het westerse en het Aziatische blok. Wie denkt dat dit snel opgelost geraakt, kent helaas niets van de Amerikaanse en Chinese mentaliteit. De markt verwacht spoedig een oplossing voor de handelsoorlog, maar ik helemaal niet. En als er al een oplossing komt, zal die onbeduidend zijn. Volgend jaar gaat het zeker waaien op de beurzen omwille van deze reden, maar niemand weet hoe. Het is een verkiezingsjaar in de VS, en hoe zal Trump reageren? Ook de impact van de brexit kennen we niet, het is allemaal politiek. Dat er een impact komt op Europa, staat echter buiten kijf.’

Drie zeepbellen

Busschaert wijst op de grote rol van de centrale banken: ‘De fout ligt bij de centrale banken, die instrumenten gebruiken en niet hebben nagedacht over de impact. De handel met Azië is verdrievoudigd, en dat is uiteraard deflatoir. De centrale banken hebben echter geprobeerd om inflatie te veroorzaken om de schulden weg te inflateren, maar dat is niet gelukt omdat de handel met China nu eenmaal sterk deflatoir is. Je hoeft geen genie te zijn om dat te weten.

Als gevolg van dit beleid zie ik nu drie grote zeepbellen: (Belgisch) vastgoed, aandelen en obligaties. In België werden er in oktober voor 72mrd EUR hypotheekleningen afgesloten. Iedereen zit in vastgoed. Maar al die jonge koppels lenen veel te zwaar en houden maar weinig over voor consumptie. Ook hier in Knokke voel je dat. Ik praat veel met middenstanders, en allemaal zeggen ze mij dat de zaken slecht gaan. Loop maar eens rond in winkelstraten in Antwerpen, Brussel of Knokke. Er is veel leegstand. Men wijt dat aan e-commerce, maar het feit is gewoon dat er minder geld overblijft om te consumeren. De leeftijdsgroep tussen 25 en 50 heeft het nu het moeilijkste. Dit gaat een groeivertraging veroorzaken en de bedrijfswinsten aantasten. Als er dan nog werkloosheid bij komt, spelen we een gevaarlijk spel.’

Aandelenmarkten

‘Mensen zijn verplicht geworden om naar de aandelenbeurzen te trekken om nog wat rendement te behalen. Maar kijk eens naar de Eurostoxx. Per saldo stijgen we niet meer. We zitten in een nauwe bandbreedte. De beurs is moe na tien jaar stijging. Eind vorig jaar was iedereen enorm pessimistisch, nu is het sentiment volledig gekeerd. Een dalende beurs in de orde van 10 tot 30 procent verlies is volgend jaar zeker niet uit te sluiten.’

Positionering

Hoe positioneert Busschaert zich nu op de markten? ‘Op de aandelenmarkten werken we nu uitsluitend met momentum. We plaatsen overal stop-loss orders. Ik zie veel potentieel in goud en goudmijnaandelen. De goudprijs noteert in USD nog steeds 20 procent onder de topkoers van 2011. Ook goudmijnaandelen zijn goedkoop. Ze kunnen met 50 tot 100 procent stijgen wanneer de goudprijs 10 procent hoger gaat. Kijk, smelters vertellen me dat er de afgelopen jaren 30.000 ton goud is versmolten van het Westen en naar het Oosten is gegaan. Er is nog geen gram teruggekeerd. De Chinezen hebben dus massa’s goud. Werken ze met andere landen aan een reservemunt op basis van goud? Alles is mogelijk. In de goudmijnen zit echter veel rommel. 80 procent is verlieslatend. Wij kiezen voor de 20 procent rendabele bedrijven, en liefst geen exploratiebedrijven.’

Nieuwe wereld

Busschaert sluit af met te zeggen dat we in een nieuwe wereld leven. ‘Ik heb de huidige toestand op de markten nog nooit gezien. Maar de markten worden gemanipuleerd. Beleggers zitten in een groot voetbalstadion met een zeer kleine uitgang. Het komt erop aan voorzichtig te zijn. Ik zie ook nog potentieel in Europese high yield bedrijven. In 2008 zakte dit segment met 50 procent. Ons fonds Placeuro High Yield heeft op dit moment een coupon van 8 procent. Je moet klanten die hierin beleggen, verwittigen. Het kan sterk dalen, maar na een sterke daling moet je durven te kopen, en liefst niet te veel naar de koersen kijken.’