Dit bericht is van Aegon AM

Aegon-hypotheken als duurzame belegging

Aegon-hypotheken als duurzame belegging

Nederlandse hypotheken hebben een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel en zijn daardoor gewild bij institutionele beleggers. Deze beleggers hebben echter veelal ook een duurzaam raamwerk, met beleggingsdoelstellingen zoals een net-zero klimaatbeleid. Het AeAM Dutch Mortgage Fund 2 biedt daartoe een duurzame hypothekenportefeuille, stelt beheerder Stijn Stortelder, portfolio manager Fixed Income bij Aegon Asset Management. “Beleggers dragen bij tot de verduurzaming van Nederlandse woningen, zonder dat ze daarvoor rendement hoeven in te leveren.”

Nederlandse hypotheken bieden beleggers een aantrekkelijk rendement vergeleken met andere traditionele vastrentende waarden zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Daarbij is het risico relatief laag, stelt Stortelder. “Nederland heeft een strenge regelgeving – bijvoorbeeld voor de toegestane hoogte van de hypotheek – die de kans op wanbetaling verlaagt. Daarbij kennen we hogere hypotheekrentes dan in onze buurlanden. De combinatie van laag risico en hoge opbrengst trekt ook buitenlandse investeerders.”

Hypotheken passen daarbij goed in een institutionele portefeuille, van bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar. Dit vanwege de lange looptijd en de periodieke rentebetalingen. Dat sluit goed aan op de langetermijn- en uitkeringsverplichtingen die deze partijen hebben. Institutionele beleggers hebben daarbij in toenemende mate ook de wens om duurzaam te beleggen. Ze willen een positieve impact bereiken op mens, milieu en klimaat. Uit overtuiging, maar ook omdat regelgeving op dit gebied steeds strenger wordt.

Het AeAM Dutch Mortgage Fund 2 is de opvolger van het eerste AeAM Dutch Mortgage Fund, opgericht in 2013. Het fonds biedt de voordelen van een hypotheekbelegging én aantoonbare impact, stelt Stortelder. Het fonds beperkt zich tot hypotheken die door verzekeraar Aegon zijn verstrekt. Stortelder: “Nee, beleggers zien dat niet als een beperking, maar juist als een garantie dat ze in een goede hypothekenportefeuille participeren, in feite beleg je in eenzelfde portefeuille als Aegon zelf op de balans heeft staan. Daarbij gaat het om duurzame hypotheken.”

Extra leenruimte voor verduurzaming

Verzekeraar Aegon is in Nederland een van de grootste niet-bancaire hypotheekverstrekkers. Al jarenlang vaart Aegon daarbij een duurzame koers, om huizenbezitters te helpen om duurzame verbouwingen te realiseren. De verduurzaming van het Nederlandse woningbestand is daarbij een belangrijke doelstelling. Aegon hanteert bij de verstrekking van een hypotheek strikte voorwaarden, zowel financiële als duurzame.

Hypotheekklanten krijgen extra financieringsruimte als ze hun woning verduurzamen. Stortelder: “Voor een hypotheek kun je doorgaans tot 100 procent van de woningwaarde lenen, bij een Aegon-hypotheek kunnen mensen tot maximaal 106% lenen. Die extra ruimte moet de woningkoper wel aantoonbaar gebruiken voor verduurzaming. Denk aan dubbel glas, woningisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Als belegger 1 financier je dus verduurzaming op een heel praktische manier.”

De extra ruimte kan worden gecreëerd doordat energiebesparende maatregelen tot lagere energielasten leiden. Dat komt ten goede aan het vrij besteedbaar inkomen, een belangrijke factor voor de bepaling van de maximaal haalbare hypotheek. Stortelder:“ De extra leenruimte kan oplopen naarmate het huis energiezuiniger is. Voor een zero emissie woning kan maximaal 25.000 euro aan kosten buiten beschouwing gelaten worden bij vaststellen van het toetsingsinkomen. Hierdoor ontstaat er extra leenruimte voor zo’n type woning.”

Daarboven biedt Aegon een extra kredietfaciliteit (een ‘energiedepot’) van 9000 euro voor verduurzaming van de woning. Stortelder: “Bij de huidige strenge leennormen is dat een waardevol extraatje dat we mensen kunnen bieden. ” Dit is gemakkelijk te regelen, ook na het afsluiten van de hypotheek, vaak zonder gang naar een notaris. Daarbij kunnen mensen op de site van Aegon een tool vinden waarmee ze kunnen checken hoe snel ze een bepaalde duurzame investering terug kunnen verdienen. Ook geeft de tool toegang tot een netwerk van aannemers.

Maar er zijn ook andere punten van verduurzaming, stelt Stortelder. “Die liggen vooral op het vlak van sociale impact. Zo is de focus verschoven van controleren en afdwingen naar signaleren en ondersteunen bij betalingsproblemen. Geen boze brieven, maar een totaal andere benadering met persoonlijk contact, budgetadviezen en de insteek: hoe kunnen we helpen? Een kwart van de portefeuille is overigens NHG-hypotheken.”

In 2050 volledig energieneutraal

In het fonds zit voor ongeveer 15 miljard euro aan hypotheken. In 2050 moet de gehele hypothekenportefeuille van Aegon – ook die in het eerste fonds en op de Aegon-balans – volledig ‘net zero’ zijn. Beleggers hebben daarmee een toekomstbestendige portefeuille, stelt Stortelder. “Daarbij moeten beleggers er rekening mee houden dat de wetgeving betreffende duurzaamheid van woningen de komende jaren verder zal verscherpen. Ook dat is een risico. Dan ben je beter af met een duurzame hypothekenportefeuille.”

 

Stortelder benadrukt dat duurzame hypotheken beleggers geen rendement kosten, en dat er risicovoordelen zijn. “Verduurzaming is niet alleen goed voor de woningbezitter maar ook voor de belegger: een hoger energielabel leidt tot een hogere verkoopprijs. Dat vermindert het beleggingsrisico. Daarbij zijn de energiekosten voor de woningbezitter lager, en dat versterkt de financiële draagkracht. Kortom: minder risico op betalingsachterstand en hogere woningwaardes.”


1Hypotheken tot 106% zijn niet in alle Aegon-fondsen toegestaan.

 

Meer artikelen lezen?
Kortlopende obligaties met een langetermijnklimaatdoel

 

Disclaimer
Uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. De inhoud van dit document mag niet worden verspreid onder of worden gebruikt door particuliere klanten.
Het voornaamste risico van dit product is het verlies van kapitaal. De beleggingen die aan deze specifieke strategie ten grondslag liggen, zijn illiquide en beleggers dienen zich terdege rekenschap te geven van de gevolgen van het beleggen in illiquide activa. Andere risico's zullen aanwezig zijn. De materialiteit van deze risico's zal in aanmerking worden genomen in het mandaat dat door een overeenkomst inzake beleggingsbeheer zal worden geregeld.  
Alle beleggingen houden risico's in en kunnen hun waarde verliezen. Verantwoord beleggen is kwalitatief en subjectief van aarden er is geen garantie dat de criteria of het oordeel van een bedrijf van Aegon Investment Management B.V. de overtuigingen of waarden van een bepaalde belegger weerspiegelen. Normen voor verantwoord beleggen verschillen per regio. Er is geen garantie dat de toegepaste strategie en technieken voor verantwoord beleggen succesvol zullen zijn.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Resultaten, met inbegrip van de betaling van inkomsten, zijn niet gegarandeerd.
Meningen en andersoortige subjectieve uitingen vertegenwoordigen onze kennis van de huidige en historische markten en worden gebruikt om de vermogensbeheermogelijkheden van Aegon Investment Management B.V. te promoten: het is geen beleggingsaanbeveling, onderzoek of advies. De gebruikte bronnen worden door Aegon Investment Management B.V. op het moment van schrijven betrouwbaar geacht. Merk op dat deze promotie niet is opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten ter bevordering van de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoeken niet onderworpen is aan een handelsverbod door Aegon Investment Management B.V. of haar medewerkers voorafgaand aan de publicatie.
"Gegevens die afkomstig zijn van een derde partij (""Gegevens van derden"") zijn eigendom van die derde partij en/of andere leveranciers (de ""Data-eigenaar"") en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens van derden: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch de Data-eigenaar, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden aan, of van wie Aegon Investment Management B.V. de Gegevens van derden gebruikt, is aansprakelijk voor enig verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de Gegevens van derden.

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management (een handelsnaam van Aegon Investment Management B.V.), tenzij het anders vermeld staat. Het document is accuraat op het moment van schrijven, maar kan achteraf zonder kennisgeving worden gewijzigd."
Aegon Investment Management B.V. (KVK-nummer 27075825) staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als een vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar fondsbeheervergunning is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd tot het verlenen van discretionair vermogensbeheer, beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders.
Het fonds waarop deze marketing betrekking heeft, is een in Nederland gevestigd alternatief beleggingsfonds. Het fonds mag alleen aan professionele beleggers worden aangeboden. Aegon Investment Management B.V. (KVK-nummer 27075825) is de beheerder van het alternatief beleggingsfonds.
 Houd er rekening mee dat niet alle compartimenten en aandelenklassen in elke jurisdictie beschikbaar zijn. Deze inhoud is marketing en vormt geen aanbod of verzoek om het/de vermelde fonds(en) te kopen. Er is geen promotie of aanbod bedoeld anders dan daar waar het (de) fonds(en) voor distributie is (zijn) toegestaan.

Ga naar https://www.aegonam.com/en/contact/ voor een Engelstalige samenvatting van beleggersrechten en meer informatie over toegang tot collectieve verhaalmechanismen."
De inkomsten zijn niet gegarandeerd en het rendement van [XXX] is slechts richtinggevend. Dit betreft de beoogde totale uitkering van het fonds over de komende twaalf maanden als percentage van de huidige aandelenkoers, op de middenmarkt. Het streefrendement kan in de toekomst worden herzien.

AdTrax nummer:  5847476.1.

Vervaldatum: 31 juli 2024