Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Grondstoffen, een structurele allocatie voor het komende decennium?

Grondstoffen, een structurele allocatie voor het komende decennium?

Grondstoffen waren een van de zeldzame ‘winners’ in 2022, toen de meeste beleggingscategorieën juist te maken kregen met forse verliezen. Het is dan ook logisch dat grondstoffen in de afgelopen maanden weer volop in de belangstelling van beleggers staan. Uit een uitgebreide meerjarige analyse van Schroders blijkt dat grondstoffen zelfs een betere hedge vormen dan obligaties wanneer de inflatie toeslaat. Multi-assetbeleggers zouden daarom moeten overwegen grondstoffen een strategische plek in hun beleggingsportefeuilles toe te bedelen. 

Met grondstoffen portefeuille diversifiëren

Voordat een belegger een nieuwe beleggingsklasse toevoegt aan zijn strategische beleggingsallocatie, moet hij eerst nagaan of het voor risico gecorrigeerde rendement van de portefeuille ermee kan worden verbeterd. Beleggers moeten rekening houden met de algemene beleggingsdoelstellingen en beperkingen van de beleggingsspreiding, waaronder diversificatie of correlaties met andere beleggingscategorieën. Grondstoffen gedragen zich beslist meer als aandelen dan obligaties, maar hoe zien de correlaties eruit?

Grondstoffen betere diversificatie dan obligaties? 

Omdat aandelen de belangrijkste motor van het portefeuillerendement zijn, is het voor beleggers belangrijk om in een portefeuille te zorgen voor spreiding die de volatiliteit van aandelen wegneemt. Daarom functioneerde de afgelopen twee decennia een 60/40 portefeuille bestaande uit aandelen en obligaties; obligaties hielpen verliezen te compenseren wanneer aandelen ondermaats presteerden. Nu de rol van obligaties in een portefeuille in twijfel wordt getrokken na het beleggingsrampjaar 2022, wenden beleggers zich tot andere beleggingen om te diversifiëren. 

Schroders’ analyse van eerdere inflatieperiodes tussen 1972 en 1994 suggereert dat grondstoffen hiertoe in staat zijn. Uit de onderstaande figuur blijkt dat in verschillende inflatoire omgevingen de verhouding tussen beleggingscategorieën verschuift. In een beleggingsklimaat met een inflatie van meer dan 3%, ongeacht of de inflatie stijgt of daalt, hebben aandelen doorgaans een negatievere correlatie met grondstoffen dan obligaties.

Opname grondstoffen in strategische allocaties

Sinds de invoering van de moderne portefeuilletheorie hebben portfoliomanagers zich altijd beziggehouden met het maximaliseren van het verwachte rendement voor een gegeven en aanvaardbaar risiconiveau. Hieruit blijkt dat voor beleggers met een lagere risicotolerantie (<6% p.a. volatiliteit) een allocatie aan grondstoffen diversificatievoordelen oplevert die het verwachte rendement doen stijgen.

Schroders meent dat grondstoffen in perioden van hoge inflatie een betere diversificatie zouden moeten bieden dan obligaties. Dit is een belangrijk punt - grondstoffen zijn uit de gratie geraakt in multi-asset portefeuilles, omdat de inflatie al meer dan 15 jaar geen probleem meer is. Als beleggers zich beseffen dat zij zich in een nieuw tijdperk bevinden waarin de inflatie op zijn minst weer een bedreiging vormt voor het beleggingsrendement, dan kunnen de voorafgaande 15 jaar van aanhoudend lage inflatie als een anomalie worden beschouwd en is een structurele allocatie aan grondstoffen weer zinvol.

Ter ondersteuning van de theorie, is het onderzochte tijdvak opgedeeld in periodes waarin de markt grotere schommelingen in inflatie dan groei ondervond, en vice versa, om zo te bepalen welke van de twee - inflatie of groei - de markt aanstuurt. Vervolgens zijn de correlaties voor elk scenario berekend. Het blijkt dat wanneer de markt gericht is op inflatie in plaats van op groei, de correlaties tussen aandelen en grondstoffen negatief zijn, terwijl aandelen en obligaties sterk positief gecorreleerd lijken te zijn. Nu de inflatie terugkeert als een belangrijke bedreiging, in combinatie met de focus van de Fed op het terugbrengen van de inflatie naar de doelstelling van 2%, wordt het argument steeds sterker om grondstoffen in de portefeuille op te nemen.

Conclusie

Grondstoffen waren irrelevant na bijna 15 jaar geen rol van betekenis te hebben gespeeld in het samenstellen van multi-asset portefeuilles, aangezien de inflatie in die periode goed onder controle bleef. Maar het afgelopen beleggingsjaar laat zien dat inflatie wel een probleem kan zijn en hoogstwaarschijnlijk zal blijven. Uit analyse van Schroders blijkt dat grondstoffen een betere afdekking vormen dan obligaties in een inflatoir beleggingsklimaat. Multi-assetbeleggers zouden daarom opnieuw moeten overwegen grondstoffen een strategische plek in de beleggingsportefeuilles toe te bedelen. 

Lees ook : Commodities: a structural allocation for the next decade? door Taylor, CFA Multi-Asset Fund Manager en Joven Lee, Multi-asset Strategist bij Schroders.