Asset allocatie

KBC: het economisch slabakken kan nog wel even doorgaan

Tom Mermuys (foto), asset allocation strateeg bij KBC, verwacht geen recessie, maar wel een slabakkende economie. Het team is voorzichtig en dat komt tot uiting in de asset allocatie.

Mermuys: ‘We verwachten dat het economisch slabakken nog wel even doorgaat. De wereldeconomie vertraagt verder, vooral onder impuls van de industrie. Het zet zich nu ook door in de Verenigde Staten. We mogen stilaan spreken van een industriële recessie. De dienstensector wordt hierdoor wel beïnvloed, maar houdt nog behoorlijk stand. De arbeidsmarkt blijft jobs creëren, weliswaar aan een lager tempo. De onzekerheid rond de brexit en zeker de handelsoorlog blijft de belangrijkste factor en weegt heel erg op de industrie. Een wereldwijde recessie verwachten we echter niet, hoewel ook in de VS de groeicijfers volgend jaar een stuk lager zullen zijn dan dit jaar.’

Voorzichtiger dan normaal

Mermuys benadrukt dat de asset allocatie van het team dan ook voorzichtiger is dan normaal. ‘We zijn momenteel licht onderwogen in aandelen, wat een vertaling is van het zwakkere economische groeiplaatje dat we zien. Regionaal blijven de Verenigde Staten de beste regio voor ons. Daar is de absolute groei immers hoger dan in Europa. Het is nog steeds een meer gesloten economie dan de Europese en Aziatische wat ze minder kwetsbaar maakt. De bedrijfswinsten mogen dan al afnemen voor volgend jaar verwachten we dat die nog verder kunnen stijgen dankzij de binnenlandse economie en erg performante bedrijven. Vergeet ook niet dat de Fed nog meer bewegingsruimte heeft dan Europa.’

Onderwogen emerging markets

Mermuys geeft mee dat het team momenteel erg voorzichtig is voor de emerging markets. ‘We zijn daar onderwogen. Het is een open economie die erg gevoelig is voor die vertragende wereldhandel.’

Fixed income

In het vastrentende luik verwacht het team van Mermuys weinig opwaartse druk op de rente. ‘We zitten in een ‘low for longer’ scenario. Maar de rentecurve is extreem vlak, zodat het niet loont om extra durationrisico te nemen. Zo is er amper renteverschil tussen 10-jarige obligaties en die met een kortere looptijd. We zijn dus onderwogen obligaties en houden een korte duratie aan. De enige reden waarom we nog wel overheidsobligaties in portefeuille opnemen, is omwille van hun stabiliserende factor. Wanneer er slecht nieuws is op de beurzen, spelen deze obligaties nog wel een stabiliserende rol in de portefeuilles. Ondanks de doorgaans negatieve rentevoeten zijn het dus nog wel steeds veilige havens.’

Bedrijfsobligaties

‘Om nog wat rendement in de portefeuilles te halen, gaan we in bedrijfsobligaties investeren, maar enkel Investment Grade in Europa. Dat papier biedt nog steeds een extra lopend rendement van 1 tot 1,5%. De verdeling over de ratingcategorieën is BBB  50%, A 41,5 %, AA 8% en AAA 0,5%. In hoogrentend papier gaan we nu niet beleggen. We zijn onderwogen in aandelen en deze obligaties zijn toch in grote mate gecorreleerd met de aandelenmarkten. We hebben evenmin emerging market debt in portefeuille.’