Privacybeleid

Investment Officer is een initiatief van Investment Publishing International B.V. (IPI), een dochterbedrijf van de FD Mediagroep. Voor de website http://www.investmentofficer. be geldt het onderstaand privacy statement:

Algemeen

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IPI houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van de Persoonsgegevens.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IPI gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kunnen beoordelen waar de interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden informatie

IPI verzamelt, via haar website investmentofficer.be persoonsgebonden informatie over haar gebruikers. Dergelijke informatie verzamelen en gebruiken wij niet dan na uitdrukkelijke toestemming van gebruikers die zich hiervoor op de website registreren. IPI gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van IPI of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht IPI rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden aan info@investmentofficer.be Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Van gebruikers die zich niet registeren, leggen wij alleen vast van welke site u komt en waarvandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IPI te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten.
Van tijd tot tijd kan IPI eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan sites van investmentofficer.be, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de sites van investmentofficer.be heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van
investmentofficer.be.

Bij contact met een callcenter van Investment Officer

Wanneer u contact opneemt met een callcenter van Investment Officer, telefonisch of via e-mail, verzamelen en verwerken we mogelijk een aantal persoonsgegevens. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kunnen de telefonische gesprekken met een callcentermedewerker van Investment Officer ook worden opgenomen en achteraf beluisterd.

Uw rechten

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze websites te voorkomen.
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid.

Sites van derden

IPI is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan websites van investmentofficer.be zijn gekoppeld of als u via investmentofficer.be andere sites bezoekt. Wij raden u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Wijzigingen

IPI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van IPI.  Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19 december 2017.

Lees ook de Algemene Voorwaarden.