Schroders: Private equity ook voor de niet-institutionele belegger

Private Equity steeds toegankelijker

Tegenwoordig zijn steeds meer vermogende particulieren en family offices actief op de private equity markt, opengebroken door een hogere liquiditeit en lagere instapbedragen.

Private assets zoals private equity waren in het verleden het domein van grote, institutionele beleggers. Dat is het gevolg van de conventionele, lange holdingperiodes voor beleggingen - gemiddeld tien jaar voor buy-outfondsen - en de enorme bedragen, die ermee gemoeid waren. Daarnaast is het tot stand brengen en structureren van deals behalve tijdrovend ook complex. Gemiddeld zit er tussen de aan- en verkoop van een bedrijf door een private equitypartij vier tot acht jaar.

Inspanningen om private equity toegankelijker en meer liquide te maken voor een grote groep beleggers hebben echter hun vruchten afgeworpen, waardoor een nieuwe groep beleggers zijn entree heeft gemaakt op de markt: vermogende particulieren en family offices. Zij voelen zich met name aangetrokken tot meer liquide alternatieven voor de klassieke, illiquide closed end private equityfondsen, die kapitaal immers jarenlang kunnen ‘opsluiten’ en aan beleggers hoge instapbedragen vragen.

‘Deze closed end structuren voldoen uitstekend voor institutionele beleggers die hun cashflow goed kunnen beheren, maar minder voor onervaren beleggers met minder financiële armslag.  Wij denken dat de democratisering van de private equitymarkt zich doorzet en deze nieuwe groep beleggers verder aan zich zal binden’, zegt Jiven Gill, productmanager Private Equity bij Schroders Capital, dat al een kwart eeuw jaar ervaring heeft met het wereldwijd beleggen in private equity en ruim 15 miljard dollar onder beheer heeft.

Schroders GAIA II Global Private Equity Investment Strategy

Voor beleggers die maandelijks willen instappen en ieder kwartaal uitstappen, liquiditeit belangrijk vinden en minder te besteden hebben dan een institutionele partij heeft Schroders de GAIA II Global Private Equity Investment Strategy in huis. De focus van deze strategie ligt met directe, indirecte en co-investeringen in buy-outs in Europa en Verenigde Staten van bedrijven, die gemiddeld 100 tot 500 miljoen euro waard zijn, bij groeibedrijven in Azië en bij durfkapitaal wereldwijd. Het trackrecord is sterk: tussen 2010 en 2020 was de uitperformance ten opzichte van de MSCI World Index 8%, tegen de helft van de volatiliteit van de index. ‘Het fonds houdt 10 tot 20% cash aan voor deals en liquiditeit, maar de rest van het geld is volledig geïnvesteerd’, zegt Gill.

 

Het semiliquide karakter van de GAIA II Global Private Equity Investment Strategy komt op twee manieren tot uitdrukking. Allereerst is de portefeuille gediversifieerd naar regio, sector, type investering en vintage, wat een consistent niveau van ‘natuurlijke liquiditeit’ genereert, aldus Gill. Beleggers hebben de vrijheid om maandelijks in te stappen en ieder kwartaal uit te stappen en de netto-aflossingen uit het fonds kennen per kwartaal een plafond van maximaal 5% van de van de waarde van alle beleggingen in portfolio (NAV). Als de marktstress te veel oploopt, kan de beheerder het in- en uitstappen opschorten. ‘De bulk van de beleggers in het fonds zijn rijke particulieren en kleine pensioenfondsen, die bewust hebben gekozen voor de open-end semiliquide fondsstructuur’, zegt Gill.

 

Sterke groei private equity

De private equitysector heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de sterke groei van de wereldwijde private markten. Wereldwijd hebben private equity en durfkapitaal vorig jaar zo'n 800 miljard Amerikaanse dollar aan investeringen aangetrokken, waarmee het record uit 2007 met zo'n 20% werd overtroffen. Ook rendementen tikten niveaus aan die voor het laatst in 2007 werden waargenomen. Volgens de Global Private Equity Barometer van Coller Capital lieten de portefeuilles van 42% van de private equityfirma’s gemiddeld 16% nettorendement zien in 2021.

 

Dat wil niet zeggen dat private equitymarkten - die door hun illiquide karakter achterlopen bij openbare markten - de oplopende inflatie en stijgende rente niet zullen voelen. De perceptie dat private equity bedrijven met schuld overlaadt en dus gevoelig is voor een hogere rente is vooral het geval voor grote buy-outs, zegt Gill. ‘In dat deel van de private equitymarkt tikt de schuld/EBITDA-ratio van niet-beursgenoteerde bedrijven het historisch hoge gemiddelde van 6x aan. In onze portefeuille gaat het om een conservatievere ratio van gemiddeld 3,5 tot 4x. Ook wat betreft inflatie zijn we relatief beschermd, doordat we ons traditioneel focussen op sectoren als de gezondheidszorg en technologie.’

 

Robuuste waarderingen

Waarderingen van private equity zijn dit jaar tot nu toe robuust gebleven, in tegenstelling tot openbare markten, maar de eerste tekenen van afkoeling zijn wel zichtbaar. Volgens de Britse dataverzamelaar Refinitiv wisselden in de eerste vijf maanden van het jaar een vijfde minder bedrijven van eigenaar dan in dezelfde periode 2021. ‘We houden veranderingen in de markt nauwlettend in de gaten’, zegt Gill. ‘Maar het heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassingen in onze manier van beleggen. Wij zijn minder blootgesteld aan de mogelijk oververhitte delen van de markt: grote buy-outs of bedrijven die voor een beursgang staan. De waarderingen van kleine buy-outs zijn stabieler dan die van grote, ten dele doordat er minder kapitaal vloeit naar dit deel van de markt.’

 

Hij vervolgt: ‘We hebben ook goed zicht op hoe de markt zich ontwikkelt, want in tegenstelling tot klassieke private equity, die bedrijven elk kwartaal waardeert, doen wij dat maandelijks. Het semiliquide karakter van de GAIA II Global Private Equity Investment Strategy schrijft dat voor. Dit jaar is de performance vlak, maar wij verwachten dat het marktsegment waarin wij opereren relatief goed kan blijven presteren onder de huidige omstandigheden. Op de lange termijn denken wij de private equitymanagers met wie wij samenwerken dankzij hun kennis en vaardigheden waarde kunnen blijven toevoegen aan de ondernemingen in portefeuille. Wij noemen dat de complexiteitspremie.’

 

‘Als de markt zich zo blijft ontwikkelen gaan zich aantrekkelijke kansen voordoen. Je wilt dus extra geld beschikbaar hebben voor investeringen, om te profiteren van mogelijk lagere waarderingen. Het goede nieuws is dat er meer geld dan ooit in de pijplijn zit. Eind vorig jaar hebben met veel succes nieuw kapitaal opgehaald, dat voor een belangrijk deel afkomstig is geweest van vermogende particulieren en family offices. Ook dat is een duidelijk signaal van de democratisering van de markt.’

 

Belangrijke informatie

De meningen en standpunten in dit artikel zijn die van Given Gill, en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit artikel mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.