Wet & Regelgeving

Taks op effectenrekening: update aangifteplicht
De aangifte JTER (jaarlijkse taks op de effectenrekeningen) voor de referentieperiode 2021 moet uiterlijk worden ingediend op 15 juli 2022. De aangiftetermijn verstrijkt bijna voor
/nl/nieuws/taks-op-effectenrekening-update-aangifteplicht
Esma herinnert fondsbeheerders aan verplichtingen rond Rusland
De Europese financiële markttoezichthouder, de Esma, herinnert fondsbeheerders in een nota aan hun fiduciaire verplichtingen die ze hebben om de gevolgen van de Russische inval
/nl/nieuws/esma-herinnert-fondsbeheerders-aan-verplichtingen-rond-rusland
Yannick Cools & Dirk Coveliers
Luxemburgse verdragsvrijstelling voor taks op effectenrekeningen op de helling?
De taks op effectenrekeningen van 0,15 procent is van toepassing op Belgen die in binnen- of buitenland een effectenrekening aanhouden waarop meer dan 1 miljoen
/nl/nieuws/luxemburgse-verdragsvrijstelling-voor-taks-op-effectenrekeningen-op-de-helling
Esma belooft richtsnoeren voor "verbijsterende" ESG-complexiteit
De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is zich ervan bewust dat de vermogensbeheersector onder druk staat om aan de regels inzake groen beleggen
/nl/nieuws/esma-belooft-richtsnoeren-voor-verbijsterende-esg-complexiteit
'Geef asset managers meer inspraak in toepassing crisistools'
De Europese vermogensbeheersector heeft woensdag zijn steun uitgesproken voor een wetgevingsvoorstel om vermogensbeheerders meer zeggenschap te geven bij de toepassing van liquiditeitsbeheersinstrumenten (LMT's) in tijden
/nl/nieuws/geef-asset-managers-meer-inspraak-toepassing-crisistools
Esma: risico's in financiële sector nemen toe
Het financiële stelsel is kwetsbaarder geworden en de risico's zijn toegenomen, constateert de Esma. De financiële toezichthouder adviseert om de liquiditeit van fondsen nauwlettend in
/nl/nieuws/esma-risicos-financiele-sector-nemen-toe
Toezichthouders vragen EU om 'simpeler beleggingsinfo'
De hoogste instanties voor financieel toezicht van de Europese Unie hebben de Europese Commissie verzocht om te komen tot een duidelijker en doeltreffender kader voor
/nl/nieuws/toezichthouders-vragen-eu-om-simpeler-beleggingsinfo
FSMA publiceert update MiFID-cartografie
De toezichthouder, de FSMA, heeft een geactualiseerde cartografie gepubliceerd van MiFID-activiteiten. De reporting is van toepassing vanaf 30 juni 2022. De FSMA heeft in 2012
/nl/nieuws/fsma-publiceert-update-mifid-cartografie
Technische normen (RTS) voor SFDR-disclosure aangenomen
De Europese Commissie heeft de technische normen vastgesteld die financiëlemarktdeelnemers moeten gebruiken bij de bekendmaking van duurzaamheidsgerelateerde informatie in het kader van de verordening inzake
/nl/nieuws/technische-normen-rts-voor-sfdr-disclosure-aangenomen
Towards Sustainability label: sommige beheerders haken af
De criteria van het Belgische Towards Sustainability Label voor duurzame beleggingsproducten zijn voor het eerst aangescherpt. Die zijn niet langer haalbaar voor alle producten die
/nl/nieuws/towards-sustainability-label-sommige-beheerders-haken-af